Artikels over schadelijkheid van pesticiden op mens en dier

Blogs, nieuws, links, ecotips

Artikels over schadelijkheid van pesticiden op mens en dier

Bericht» do 26 jun 2014, 10:04

In dit bericht bundelen we interessante artikels waarin de schadelijkheid van de gifstoffen uit landbouw, tuinbouw en particulier tuinieren wordt besproken. Vind je zelf een interessant artikel dat hier ontbreekt, dan mag je het gerust hierna posten.
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
Avatar gebruiker
Mr. Ecotuinweetjes
 
Berichten: 67
Woonplaats: Brugge

Re: Artikels over schadelijkheid van pesticiden op mens en d

Bericht» do 26 jun 2014, 10:12

[De Standaard - 24/06/2014 om 12:05 door Tom Ysebaert]

Het gebruik van neonicotinoïden, een groep pesticiden, moet drastisch worden teruggeschroefd. Dat besluiten wetenschappers uit een analyse van alle onderzoek naar die groep van pesticiden. Bestuivers als bijen en vlinders maar ook regenwormen en vogels ondervinden er schadelijke gevolgen van.
De pesticiden neonicotinoïden (neonics) en fipronil vormen een ernstig gevaar voor honingbijen en andere bestuivers zoals vlinders, maar ook regenwormen en vogels lijden eronder. Dat concludeert een groep wetenschappers van over heel de wereld uit een analyse van alle beschikbare studies, zo’n 800. Hun bevindingen verschijnen weldra in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science and Pollution Research.

Neonicotinoïden zijn stoffen die inwerken op het zenuwstelsel. Blootstelling aan deze stoffen kan onmiddellijk dodelijk zijn maar ook langdurige gevolgen hebben. Het kan leiden tot verminderde reukzin, aantasting van het geheugen, verlies van vruchtbaarheid, verminderde voedselinname, vliegproblemen. Bijen gaan er minder door foerageren. Regenwormen hun graafgedrag verandert. Zelfs een geringe blootstelling kan schadelijk zijn.

De dieren komen met de stoffen in aanraking via de bodem, het oppervlaktewater, de behandelde planten en zaden, en de lucht. Voor reptielen is het ‘waarschijnlijk’ dat kwalijke effecten zijn, voor zoogdieren is het onduidelijk.

Een van de hoofdauteurs, Jean-Marc Bonmatin van het Franse Centre National de la Recherche Scientifique noemt de bewijzen ‘zeer duidelijk’. ‘Dit is een bedreiging voor de productiviteit van onze natuur en onze landbouw die te vergelijken is met het gevaar van organofosfaten of DDT. Deze producten beschermen onze voedselproductie niet. Integendeel, we brengen bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders schade toe.’

Drastische maatregelen

De wetenschappers vinden drastische maatregelen om het gebruik van deze middelen terug te schroeven daarom noodzakelijk. Hun conclusies zijn belangrijk omdat er tot dusver nog te weinig bewijzen waren om verbodsmaatregelen tegen de middelen te rechtvaardigen.

In de Europese Unie ging in december 2013 voor twee jaar een verbod van kracht op het gebruik van drie neonicotinoïden op gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, in de bloeiperiode. Neonics worden in de landbouw al tien jaar gebruikt tegen vraatinsecten. Zowel de zaden, de grond als de plant kan behandeld worden. Eveneens in december vorig jaar ging een Europees verbod op fipronil in.
Avatar gebruiker
Mr. Ecotuinweetjes
 
Berichten: 67
Woonplaats: Brugge

Re: Artikels over schadelijkheid van pesticiden op mens en d

Bericht» do 26 jun 2014, 10:16

[Het Laatste Nieuws - 24/06/14 - 19u18 Bron: Belga]

Nu de bewijzen voor de schadelijkheid van neonicotinoïden op tafel liggen, wordt het tijd om het gebruik bij zowel particulieren als professionelen te verbieden. Dat zegt Natuurpunt, Vlaanderens grootste natuurvereniging, als reactie op een analyse van 800 wetenschappelijke studies over de gevolgen van systemische pesticiden door een internationale groep wetenschappers.

Een internationale groep onafhankelijke wetenschappers, verenigd in de 'Task Force on Systemic Pesticides', besluit dat de pesticiden neonicotinoïden en fipronil aanzienlijke schade toebrengen aan veel nuttige ongewervelde diersoorten en een belangrijke rol spelen in de achteruitgang van bijen.

In tegenstelling tot andere pesticiden, die op de oppervlakte van behandelde bladeren blijven, worden 'systemische pesticiden' door de plant opgenomen en naar alle weefsels getransporteerd, zowel naar de bladeren, bloemen, wortels en stengels als naar de pollen en de nectar.

Neonicotinoïden zijn neurotoxinen, stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden, en blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot onmiddellijke, dodelijke maar eveneens chronische gevolgen.

"Verbieden"
"Dit is opnieuw belangrijk bewijs voor de schadelijkheid van neonicotinoïden en het benadrukt de prangende nood aan een krachtdadig Europees beleid tegen dit type superpesticiden", zegt Annelore Nys (Natuurpunt).

Zij wijst erop dat het huidige Europees moratorium geenszins volstaat. "Slechts vier van de negen neonicotinoïden zijn verboden. Bovendien gaat het om een tijdelijk verbod van twee jaar op een beperkt aantal teelten, eigenlijk teelten die het meest aantrekkelijk zijn voor bijen."

Natuurpunt wijst ook op heel wat uitzonderingen in het tijdelijk verbod. "Zo mag er in serres wel gesproeid worden, waardoor er wel een uitspoeling naar de bodem en verontreiniging van het oppervlaktewater blijft bestaan."

Natuurpunt pleit voor natuurlijke plaagbestrijding, zoals de inzet van natuurlijke predatoren zoals bepaalde spinnen of lieveheersbeestjes, en enkel curatief een toevlucht zoeken tot pesticiden.

Nog geen afdoende bewijzen
"De laatste 20 jaar nam de bezorgdheid over de impact van systemische pesticiden op heel wat nuttige soorten toe maar overheden oordeelden tot op heden veelal dat wetenschappelijk onderzoek nog geen afdoende bewijzen heeft opgeleverd om ingrijpen te rechtvaardigen", verduidelijkt Noa Simon Delso van Cari, een vereniging van Waalse en Brusselse bijenhouders.

De wetenschappers zeggen dat de meest getroffen soortengroepen de ongewervelde landdieren (zoals regenwormen) zijn, gevolgd door bestuivende insecten als bijen en vlinders en daarna ongewervelde waterdieren (zoals zoetwaterslakken of larven van eendagsvliegen en libellen). Men stelde ook vast dat vissen, amfibieën en microben allemaal aangetast waren na hoge of langdurige blootstelling. Er blijken wel nog te weinig gegevens om uit te maken of zoogdieren of reptielen effecten ondervinden. De studie wordt deze zomer gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science and Pollution Research.

Een van de hoofdauteurs van de studie, dr. Jean-Marc Bonmatin van het Centre national de la Recherche scientifique uit Frankrijk, ziet een bedreiging voor de productiviteit van onze natuur en onze landbouw die te vergelijken is met het gevaar van organofosfaten of DDT's.

"Onvolledig"
In een reactie laat Phytofar, de Belgische Associatie van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, weten dat het rapport volgens haar onvolledig is. "Recente studies die aantonen dat er geen link is tussen bijensterfte en een correct gebruik van pesticiden in veldomstandigheden, werden niet meegenomen in het rapport", klinkt het.

Volgens Phytofar worden in Australië al jaren neonicotinoïden gebruikt in de landbouw, maar toch is daar geen verhoogde bijensterfte op te merken. "Er komt dan ook geen Varroa voor, een mijt die de bijen ziek maakt", luidt het. "In andere streken, zoals de bergen in Zwitserland, waar geen landbouw is en dus ook geen neonicotinoïden worden gebruikt, treedt er toch grote bijensterfte op. Het probleem van de bijensterfte kan dus niet zomaar verengd worden tot één oorzaak, de pesticiden."
Avatar gebruiker
Mr. Ecotuinweetjes
 
Berichten: 67
Woonplaats: Brugge

Re: Artikels over schadelijkheid van pesticiden op mens en d

Bericht» do 26 jun 2014, 10:20

[De Redactie - 24/06/2014 - 11:06 Gianni Paelinck]

Zwangere vrouwen die in de buurt van landbouwgronden wonen waar pesticiden worden gebruikt, lopen 60% meer kans om een kind met ontwikkelingsproblemen en autisme ter wereld te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Californië.
In de Verenigde Staten is het aantal gevallen van autisme de laatste jaren steeds toegenomen. Onderzoekers van de universiteit van Davis in Californië hebben nu een link gelegd tussen het gebruik van pesticiden in de landbouw en autisme.

Zwangere vrouwen die in een straal van 1,5 kilometer wonen nabij een boerderij waar pesticiden worden gebruikt, lopen 60% meer kans om een kind met autisme te baren. Een blootstelling tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap verhoogt dat risico nog. Vooral organofosfaten in de pesticiden blijken de boosdoener te zijn. De laatste jaren zijn die - voor wat betreft insecticiden binnenshuis - wel meer en meer vervangen door pyrethroïden, maar ook die blijken schadelijk.

"We hebben vastgesteld dat meerdere soorten pesticiden vaak gebruikt worden bij woongebieden waar meer kinderen autisme hebben ontwikkeld", zegt Irva Hertz-Picciotto, een van de onderzoekers. De studie heeft dan ook een belangrijke waarschuwing: "Zwangere vrouwen moeten elk contact met chemische landbouwproducten vermijden".

De studie werd gepubliceerd in het vakblad Environmental Health Perspectives.
Avatar gebruiker
Mr. Ecotuinweetjes
 
Berichten: 67
Woonplaats: Brugge

Re: Artikels over schadelijkheid van pesticiden op mens en d

Bericht» do 26 jun 2014, 10:21

[DeWereldMorgen.be - 25/06/2014]

Diesel, kwik of pesticiden zijn stoffen die erg schadelijk zijn voor zwangere vrouwen. Dat is al langer geweten. Ze veroorzaken onder andere infecties en afwijkingen bij baby's. Maar een recent onderzoek toont aan dat ook autisme wordt veroorzaakt door deze stoffen.

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat er een verband bestaat tussen autisme en het gebruik van neurotoxinen.

Neurotoxische stoffen zijn stoffen die een invloed hebben op het zenuwstelsel. Tot die groep van stoffen behoren onder meer zware metalen zoals kwik en lood. Maar ook veel pesticiden zijn neurotoxinen.

Wanneer een zwangere vrouw in contact komt met die pesticiden, verhoogt de kans op een autistische baby. Hoe dichter je bij een bewerkt veld woont, hoe slechter. Zwangere vrouwen die in de buurt van een bewerkt veld wonen, hebben tot driemaal meer kans op een autistische baby.
Avatar gebruiker
Mr. Ecotuinweetjes
 
Berichten: 67
Woonplaats: Brugge


Keer terug naar Actueel

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron